ADM Śródmieście

Kontakt

ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o.
20-078 Lublin, ul. Cicha 8 (II piętro)
NIP: 712-20-79-762
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000059461
Wysokość kapitału zakładowego: 62 920,00 PLN

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku  w godzinach: 7-15
Po godzinie 15-tej zapewniamy interwencyjną obsługę pogotowia technicznego "DŹWIGAZ" Sp. z o.o.; Tel. (81) 74-74-174                                            

Zarząd
Beata Nadulska – Prezes Spółki; kontakt e-mail: beata@adm.lublin.pl

Prokurenci
Iwona Kamińska – Główny Księgowy; kontakt e-mail: iwona@adm.lublin.pl

Sekretariat
Tel: (81) 536-11-20; kontakt e-mail: sekretariat@adm.lublin.pl
Fax: (81) 534-65-00

Dział Eksploatacji
Tel: (81) 536-11-29, (81) 536-11-30, lub (81) 536-11-20; Administratorzy: Sławomir Misiarz, Eliza Jasik, Iwona Zdrojewska
kontakt e-mail: sm@adm.lublin.pl, eliza@adm.lublin.pl, iz@adm.lublin.pl
Tel: (81) 536-11-29; Kierownik d/s eksploatacji - Iwona Kuzioła; kontakt e-mail: iwona.kuziola@adm.lublin.pl

Dział Techniczny oraz Inwestycji i Remontów
Tel: (81) 536-11-28; Inspektorzy d/s technicznych: Łukasz Grelewicz, Tadeusz Szczepanik
kontakt e-mail: lukasz@adm.lublin.pl, tadeusz@adm.lublin.pl
Tel: (81) 536-11-25; Kierownik działu technicznego - Danuta Bielak; kontakt e-mail: bielak@adm.lublin.pl

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych i Współwłasności
Tel: (81) 536-11-31 lub (81) 536-11-22, (81) 536-11-23, (81) 536-11-26; Księgowe: Katarzyna Bartnik, Barbara Dzikowska, Agata Hanc
kontakt e-mail: kb@adm.lublin.plbarbara@adm.lublin.pl, agata@adm.lublin.pl
Tel: (81) 536-11-32; Kierownik księgowości - Joanna Piątkowska; kontakt e-mail: joanna@adm.lublin.pl

Kasa i Fakturowanie
Tel: (81) 536-11-22; kontakt e-mail: kb@adm.lublin.pl

Zgłoszenia:
awarii i usterek: Tel. (81) 536-11-28; kontakt e-mail: tadeusz@adm.lublin.pl, lukasz@adm.lublin.pl,
stanu wodomierza w okresie rozliczeniowym: Tel. (81) 536-11-29 lub (81) 536-11-20; kontakt e-mail: sm@adm.lublin.pl


Wyświetl większą mapę