ADM Śródmieście

Administracja nieruchomościami od 1997 roku

O Firmie

ADM Śródmieście Spółka z o.o. jest firmą, która prowadzi kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Spółka powstała na skutek likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w oparciu o przepisy prawa handlowego. Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy 15 stycznia 1997 roku po wygraniu przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Urząd Rejonowy na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną i profesjonalnie przygotowaną kadrę pracowniczą. Pracownicy posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania obsługi nieruchomości, licencje nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uprawnienia budowlane, uprawnienia wydane przez Departament Rachunkowości do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ukończone szkolenia w zakresie kwalifikacji do zawodowego prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami. ADM Śródmieście posiada własną grupę interwencyjno - konserwacyjną. Warsztaty i sprzęt jakim dysponuje spółka zapewniają rzetelne wykonywanie konserwacji na budynkach i niezwłoczne usuwanie powstałych awarii.

Jesteśmy spółką z dużym doświadczeniem. Zarządzanie i administrowanie budynkami powierzają nam zarówno Wspólnoty Mieszkaniowe, prywatni właściciele jak również Gmina Lublin i Skarb Państwa.

Z wielkim zainteresowaniem zapoznamy się również z innymi zagadnieniami, które będą miały związek z zarządzaniem. Polecamy nasze usługi. Każdorazowo zakres oferowanych usług uzgadniamy z naszym Partnerem. Jesteśmy gotowi podjąć zarządzanie w najszerszym zakresie, w pełni wyręczając właściciela nieruchomości z trudnych i kłopotliwych obowiązków.

Więcej

Kontakt

ADM „Śródmieście” sp. z o.o.
20-078 Lublin, ul. Cicha 8
NIP: 712-20-79-762
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000059461
Wysokość kapitału zakładowego: 62 920,00 PLN

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku  w godzinach: 7-15
Po godzinie 15-tej zapewniamy interwencyjną obsługę pogotowia technicznego "DŹWIGAZ" Sp. z o.o.; Tel. (81) 74-74-174                                            

Zarząd
Beata Nadulska – Prezes Spółki; kontakt e-mail: beata@adm.lublin.pl

Prokurenci
Iwona Kamińska – Główny Księgowy; kontakt e-mail: iwona@adm.lublin.pl
Elżbieta Piątkowska – Kierownik d/s Eksploatacji; kontakt e-mail: piatkowska-elzbieta@wp.pl

Sekretariat
Tel: (81) 536-11-20
Fax: (81) 534-65-00

Dział Eksploatacji
Tel: (81) 536-11-21 lub (81) 536-11-30; kontakt e-mail: eliza@adm.lublin.plsm@adm.lublin.pl, bg@adm.lublin.pl
Tel: (81) 536-11-29 – Elżbieta Piątkowska - Kierownik d/s Eksploatacji; kontakt e-mail: piatkowska-elzbieta@wp.pl

Dział Techniczny oraz Inwestycji i Remontów
Tel: (81) 536-11-28 – Łukasz Grelewicz; kontakt e-mail: lukasz@adm.lublin.pl
Tel: (81) 536-11-25 – Danuta Bielak - Kierownik Działu Technicznego; kontakt e-mail: bielak@adm.lublin.pl

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych i Współwłasności
Tel: (81) 536-11-22; kontakt e-mail: joanna@adm.lublin.pl, kb@adm.lublin.pl
Tel: (81) 536-11-23 lub (81) 536-11-26; kontakt e-mail: agata@adm.lublin.plbarbara@adm.lublin.pl, iz@adm.lublin.pl

Kasa i Fakturowanie
Tel: (81) 536-11-22; kontakt e-mail: kb@adm.lublin.pl

Zgłoszenia:
awarii i usterek:  Tel. (81) 536-11-28; kontakt e-mail: tadeusz@adm.lublin.pl,  lukasz@adm.lublin.pl,
stanu wodomierza w okresie rozliczeniowym: Tel. (81) 536-11-21 lub (81) 536-11-30; kontakt e-mail: sm@adm.lublin.pl


Wyświetl większą mapę

 

Więcej