- O FIRMIE -

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. jest firmą, która prowadzi kompleksowe usługi z zakresu zarządzania
i administrowania nieruchomościami.

Spółka powstała na skutek likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w oparciu o przepisy prawa handlowego. Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy 15 stycznia 1997 roku po wygraniu przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Urząd Rejonowy na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną i profesjonalnie przygotowaną kadrę pracowniczą. Pracownicy posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania obsługi nieruchomości, licencje nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uprawnienia budowlane, uprawnienia wydane przez Departament Rachunkowości do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ukończone szkolenia w zakresie kwalifikacji do zawodowego prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

07

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE”  Sp. z o.o. posiada własną grupę interwencyjno – konserwacyjną. Warsztaty i sprzęt jakim dysponuje spółka zapewniają rzetelne wykonywanie konserwacji na budynkach i niezwłoczne usuwanie powstałych awarii.

Jesteśmy spółką z dużym doświadczeniem. Zarządzanie i administrowanie budynkami powierzają nam zarówno Wspólnoty Mieszkaniowe, prywatni właściciele jak również Gmina Lublin i Skarb Państwa.

Z wielkim zainteresowaniem zapoznamy się również z innymi zagadnieniami, które będą miały związek z zarządzaniem. Polecamy nasze usługi. Każdorazowo zakres oferowanych usług uzgadniamy z naszym Partnerem. Jesteśmy gotowi podjąć zarządzanie w najszerszym zakresie, w pełni wyręczając właściciela nieruchomości z trudnych i kłopotliwych obowiązków.