ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o.

20-078 Lublin, ul. Cicha 8 (II piętro)

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00
Po godzinie 15-tej zapewniamy interwencyjną obsługę pogotowia technicznego
“DŹWIGAZ” Sp. z o.o.; Tel. 81 74-74-174

Zarząd
Beata Nadulska – Prezes Spółki;
e-mail: beata@adm.lublin.pl

Prokurenci
Iwona Kamińska – Główny Księgowy;
e-mail: iwona@adm.lublin.pl

NIP: 712-20-79-762
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000059461
Wysokość kapitału zakładowego: 62 920,00 PLN

 

ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o.

20-078 Lublin, ul. Cicha 8
(II piętro)

81 536-11-20

81 534-65-00

Od poniedziałku do piątku  w godzinach: 7:00-15:00
Po godzinie 15-tej zapewniamy interwencyjną obsługę pogotowia technicznego
“DŹWIGAZ” Sp. z o.o.;
Tel. 81 74-74-174

Zarząd
Beata Nadulska – Prezes Spółki;
e-mail: beata@adm.lublin.pl

Prokurenci
Iwona Kamińska – Główny Księgowy;
e-mail: iwona@adm.lublin.pl

NIP: 712-20-79-762
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000059461
Wysokość kapitału zakładowego: 62 920,00 PLN

 

 – LOKALIZACJA NA MAPIE –

 – FORMULARZ KONTAKTOWY –

→ DZIAŁ EKSPLOATACJI

Administratorzy: Sławomir Misiarz, Iwona Kuzioła, Eliza Jasik,

Tel: 81 536-11-29, 81 536-11-30;
e-mail: sm@adm.lublin.pl, iwona.kuziola@adm.lublin.pl, eliza@adm.lublin.pl,

Administratorzy: Iwona Zdrojewska, Helena Nowak

Tel: 81 536-11-20;
e-mail: iz@adm.lublin.plsekretariat@adm.lublin.pl

→ DZIAŁ TECHNICZNY ORAZ INWESTYCJI I REMONTÓW

Kierownik działu technicznego – Danuta Bielak

Tel: 81 536-11-25; fax: 81 532-04-80
e-mail: bielak@adm.lublin.pl

Inspektorzy d/s technicznych (II piętro): Łukasz Grelewicz, Paweł Uhruski

Tel: 81 536-11-27; fax: 81 532-04-80
e-mail: lukasz@adm.lublin.plpawel@adm.lublin.pl

Inspektorzy d/s technicznych (III piętro): Tadeusz Szczepanik, Jarosław Nadulski

Tel: 81 536-11-28;
e-mail: tadeusz@adm.lublin.pljarek@adm.lublin.pl

→ KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I WSPÓŁWŁASNOŚCI

Kierownik księgowości – Joanna Piątkowska

Tel: 81 536-11-21;
e-mail: joanna@adm.lublin.pl

Księgowe: Katarzyna Bartnik

Tel: 81 536-11-22
e-mail: kb@adm.lublin.pl

Księgowe: Angelika Brzezicka, Agata Hanc, Barbara Dzikowska

Tel: 81 536-11-2381 536-11-26
e-mail: angelika@adm.lublin.plagata@adm.lublin.plbarbara@adm.lublin.pl

→ KASA I FAKTUROWANIE

Tel: 81 536-11-22;  e-mail: kb@adm.lublin.pl

→ ZGŁOSZENIA

awarii i usterek: Tel. 81 536-11-20 lub 81 536-11-28,
e-mail:  sekretariat@adm.lublin.pl, tadeusz@adm.lublin.pl, jarek@adm.lublin.pl

stanu wodomierza w okresie rozliczeniowym: Tel. 81 536-11-20 lub 81 536-11-29
e-mail: sekretariat@adm.lublin.pl, sm@adm.lublin.pl

→ DZIAŁ EKSPLOATACJI

Administratorzy: Sławomir Misiarz, Iwona Kuzioła, Eliza Jasik,

Tel: 81 536-11-29, 81 536-11-30
e-mail: sm@adm.lublin.pl,
iwona.kuziola@adm.lublin.pl, eliza@adm.lublin.pl

Administratorzy: Iwona Zdrojewska, Helena Nowak

Tel: 81 536-11-20;
e-mail: iz@adm.lublin.pl, sekretariat@adm.lublin.pl

→ DZIAŁ TECHNICZNY ORAZ INWESTYCJI I REMONTÓW

Kierownik działu technicznego –
Danuta Bielak

Tel: 81 536-11-25;
fax: 81 532-04-80
e-mail: bielak@adm.lublin.pl

Inspektorzy d/s technicznych (II piętro): Łukasz Grelewicz, Paweł Uhruski

Tel: 81 536-11-28;
fax: 81 532-04-80
e-mail: lukasz@adm.lublin.pl,
pawel@adm.lublin.pl

Inspektorzy d/s technicznych (III piętro): Tadeusz Szczepanik, Jarosław Nadulski

Tel: 81 536-11-28;
e-mail: tadeusz@adm.lublin.pl, jarek@adm.lublin.pl

→ KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I WSPÓŁWŁASNOŚCI

Kierownik księgowości –
Joanna Piątkowska

Tel: 81 536-11-21;
e-mail: joanna@adm.lublin.pl

Księgowe: Katarzyna Bartnik

Tel: 81 536-11-22 
e-mail: kb@adm.lublin.pl

Księgowe: Angelika Brzezicka, Agata Hanc, Barbara Dzikowska

Tel: 81 536-11-23, 81 536-11-26
e-mail: angelika@adm.lublin.pl, agata@adm.lublin.pl, barbara@adm.lublin.pl

→ KASA I FAKTUROWANIE

Tel: 81 536-11-22
e-mail: kb@adm.lublin.pl

→ ZGŁOSZENIA

awarii i usterek: 
Tel. 81 536-11-20 lub 81 536-11-28,
e-mail: sekretariat@adm.lublin.pl, tadeusz@adm.lublin.pl, jarek@adm.lublin.pl,

stanu wodomierza w okresie rozliczeniowym:
Tel. 81 536-11-20 lub 81 536-11-29
e-mail: sekretariat@adm.lublin.pl,
sm@adm.lublin.pl