- POBIERZ DOKUMENTY -

OŚWIADCZENIE
NAJEMCY LOKALU GMINY LUBLIN (ZNK)

Oświadczenie najemcy lokalu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/NAJEMCY LOKALU W BUDYNKU PRYWATNYM

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

PEŁNOMOCNICTWO
DO UDZIAŁU W ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

ZLECENIE NA WYKONANIE PRAC INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH LPEC

ZASADY
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW