- OGŁOSZENIA -

 – KOMUNIKAT 1  –

“CIEPŁE MIESZKANIE” – rusza nabór wniosków do programu finansowanego ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

ZOBACZ WIĘCEJ

 – KOMUNIKAT 2 –

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. informuje, że deklaracje do Centralnej Ewidencji i Emisyjności Budynków dotyczące
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
w budynkach i lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych
są wypełniane przez zarządcę budynku.
Wobec powyższego nie ma potrzeby wypełniania
w/w deklaracji przez właścicieli
lokali mieszkalnych i użytkowych. 

 – KOMUNIKAT 3 –

Fundusz prewencyjny PZU S.A.

Wykonanie zabezpieczeń oraz montaż zamków zabezpieczających w drzwiach sfinansowano dla
ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. w kwocie 4674,00 zł
z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w 100 %
mając na celu zapobieganie lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.

 – KOMUNIKAT 4 –

Fundusz prewencyjny PZU S.A.

Zakup odzieży ochronnej dla pracowników
ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o.
pracujących na stanowisku: konserwator i dozorca, sfinansowany został w kwocie 5000 zł
z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w 100 % mając na celu zapobieganie lub zmniejszanie skutków wypadków komunikacyjnych i innych wypadków w życiu codziennym, oraz ograniczanie ich rozmiarów i następstw.

 – KOMUNIKAT 5 –

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 11.03.2020 do odwołania – prosimy w miarę możliwości – o załatwianie wszelkich spraw z naszą administracją; telefonicznie i pocztą @.
Telefony i adresy @ podane są w zakładce – Kontakt.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia spraw w siedzibie administracji, przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk, założenia maseczki na nos i usta, oraz zachowania odpowiedniego dystansu.