- OGŁOSZENIA -

 – KOMUNIKAT 1 –

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. informuje, że deklaracje do Centralnej Ewidencji i Emisyjności Budynków dotyczące
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
w budynkach i lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych
są wypełniane przez zarządcę budynku.
Wobec powyższego nie ma potrzeby wypełniania
w/w deklaracji przez właścicieli
lokali mieszkalnych i użytkowych. 

 – KOMUNIKAT 2 –

Fundusz prewencyjny PZU S.A.
Wykonanie zabezpieczeń oraz montaż zamków zabezpieczających w drzwiach sfinansowano dla
ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. w kwocie 4674,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w 100 %
mając na celu zapobieganie lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.

 – KOMUNIKAT 3 –

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 11.03.2020 do odwołania – prosimy w miarę możliwości – o załatwianie wszelkich spraw z naszą administracją; telefonicznie i pocztą @.
Telefony i adresy @ podane są w zakładce – Kontakt.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia spraw w siedzibie administracji, przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk, założenia maseczki na nos i usta, oraz zachowania odpowiedniego dystansu.