ADM
"ŚRÓDMIEŚCIE"
Sp. z o.o.

Zarządca nieruchomości w Lublinie
na miarę Twoich oczekiwań

Obsługa
administracyjna

Obsługa
księgowo-finansowa

Utrzymanie
czystości i porządku

Konserwacja nieruchomości

ADM "ŚRÓDMIEŚCIE"
Sp. z.o.o

 Zarządca nieruchomości w Lublinie  na miarę Twoich oczekiwań

Obsługa administracyjna

Obsługa księgowo-finansowa

Utrzymanie czystości i porządku

Konserwacja nieruchomości

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE”  Sp.  z o.o. jest firmą, która prowadzi kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Dlaczego warto nam zaufać?

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 11.03.2020 do odwołania – prosimy w miarę możliwości – o załatwianie wszelkich spraw z naszą administracją; telefonicznie i pocztą @.
Telefony i adresy @ podane są w zakładce – Kontakt.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia spraw w siedzibie administracji, przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk, założenia maseczki na nos i usta, oraz zachowania odpowiedniego dystansu.

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. informuje, że deklaracje do Centralnej Ewidencji i Emisyjności Budynków dotyczące
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
w budynkach i lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych
są wypełniane przez zarządcę budynku.
Wobec powyższego nie ma potrzeby wypełniania
w/w deklaracji przez właścicieli
lokali mieszkalnych i użytkowych.