Konkurs ofertowy: Remont instalacji wodociągowej ciepłej wody wraz z cyrkulacją, oraz centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Niecała 6 w Lublinie.

Data publikacji: 2020-10-23

ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofertowy na: “Remont instalacji wodociągowej ciepłej wody wraz z cyrkulacją, oraz centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Niecała 6 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m.in.:

  •  budowa instalacji ciepłej wody,
  •  budowa instalacji centralnego ogrzewania.


Dokumenty ofertowe tj. przedmiar robót można nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie w godzinach pracy biura w cenie 50,00 zł + Vat. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Misiarz – tel. 81 536-11-29.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie do dnia 05.11.2020 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.11.2020 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o.o.

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia konkursu ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawno – finansowych.