Konkurs ofertowy: Remont budynków przy ul. Spółdzielczości Pracy 3 w Lublinie.

Data publikacji: 2022-04-28

ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofertowy na: “Remont budynków przy ul. Spółdzielczości Pracy 3 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m. in.:

  • wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na budynku głównym i niskim,

  • wymiana obróbek blacharskich na budynku głównym i niskim,

  • naprawa kominów na budynku głównym,

  • ocieplenie stropu strychu wełną mineralną w budynku głównym,

  • docieplenie elewacji styropianem i wykonanie tynku silikonowego w budynku głównym i niskim,

  • malowanie elewacji w budynku średnim.

Dokumenty ofertowe tj. specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie w godzinach pracy biura w cenie 70,00 zł + Vat.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak – tel. 81 536-11-25.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie do dnia 24.05.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.05.2022 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o. o.

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia konkursu ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawno – finansowych.