Konkurs ofertowy: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej murów piwnic ściany frontowej w budynku przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3 w Lublinie.

Data publikacji: 2024-06-07

ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofertowy na: “Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej murów ściany frontowej w budynku przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m. in.:

  • izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą na długości 20 mb (od strony ul. Ogrodowej do bramy wjazdowej)
 

Dokumenty ofertowe tj. specyfikacja, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie w godzinach pracy biura tj. 7-15 od Pn -Pt w cenie 70,00 zł + Vat. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowlano – wykonawczym oraz Projektem czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia miejsca robót.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak – tel. 81 536-11-25, kom. 512-449-583

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie do dnia 24.06.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.06.2024 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o. o.

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia konkursu ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawno – finansowych