Zapraszamy do konkursu ofertowego: Remont kamienicy przy ul. Staszica 22A w Lublinie.

Data publikacji: 2018-08-23

ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. zaprasza firmy do konkursu ofertowego; “Remont i kolorystyka elewacji z remontem balkonów i stropu poddasza w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 22A w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m.in.:

  • remont elewacji,
  • remont balustrad i krat parteru,
  • remont balkonów,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • remont cokołów,
  • ocieplenie stropu poddasza,
  • wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie (pokój nr 2)  – cena 50 zł. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak – tel. 81 536-11-25, Łukasz Grelewicz – tel. 81 536-11-28.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa do dnia 18.09.2018 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.09.2018 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o.o.