Zapraszamy do konkursu ofertowego: Remont kamienicy przy ul. Niecała 11 w Lublinie.

Data publikacji: 2018-08-23

ADM „Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza firmy do konkursu ofertowego; “Remont i kolorystyka elewacji z remontem balkonów, dociepleniem elewacji, oraz wykonaniem izolacji pionowej ścian piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Niecała 11 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m.in.:

 •     remont wszystkich elewacji,
 •     docieplenie elewacji wełną mineralną (za wyjątkiem frontowej),
 •     remont balkonów,
 •     remont cokołów,
 •     wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic,
 •     docieplenie stropu poddasza wełną mineralną ze ślepą podłogą,
 •     wymiana rur spustowych, rynien i wszystkich obróbek blacharskich,
 •     remont ścian i sklepienia prześwitu bramowego,
 •     wymiana drewnianej bramy wjazdowej,
 •     remont nawierzchni prześwitu bramowego,
 •     wykonanie opaski odwadniającej,
 •     remont stolarki okiennej i drzwiowej.

Specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie (pokój nr 2)  – cena 50 zł. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak – tel. 81 536-11-25, Łukasz Grelewicz – tel. 81 536-11-28.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa do dnia 18.09.2018 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.09.2018 r. o godz. 11:30 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o.o.