Konkurs ofertowy: Budowa instalacji c.o i c.w w budynku przy ul. Skłodowska 42 w Lublinie.

Data publikacji: 2018-06-28

ADM „Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza firmy do konkursu ofertowego; “Budowa instalacji c.o. i c.w.  w budynku przy ul. Skłodowska 42 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m.in.:

  • budowa instalacji centralnego ogrzewania,
  • budowa instalacji ciepłej wody

Specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie (pokój nr 2)  – cena 50 zł. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Misiarz – tel. 81 536-11-21.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa do dnia 24.07.2018 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.07.2018 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o.o.