Zapraszamy do konkursu ofertowego: Remont kamienicy przy ul. Niecała 11 w Lublinie

Data publikacji: 2018-05-18

ADM „Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza firmy do konkursu ofertowego; “Remont i kolorystyka elewacji z remontem balkonów, dociepleniem elewacji, oraz wykonaniem izolacji pionowej ścian piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Niecała 11 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m.in.:

 • remont wszystkich elewacji,
 • docieplenie elewacji wełną mineralną (za wyjątkiem frontowej),
 • remont balkonów,
 • remont cokołów,
 • wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic,
 • docieplenie stropu poddasza wełną mineralną ze ślepą podłogą,
 • wymiana rur spustowych, rynien i wszystkich obróbek blacharskich,
 • remont ścian i sklepienia prześwitu bramowego,
 • wymiana drewnianej bramy wjazdowej,
 • remont nawierzchni prześwitu bramowego,
 • wykonanie opaski odwadniającej,
 • remont stolarki okiennej i drzwiowej.

Specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie (pokój nr 2)  – cena 50 zł. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak – tel. 81 536-11-25, Łukasz Grelewicz – tel. 81 536-11-28.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa do dnia 06.06.2018 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07.06.2018 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o.o.