Zapraszamy do konkursu ofertowego: Remont budynku przy ul. Skłodowska 42 w Lublinie

Data publikacji: 2017-09-22

ADM „Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza firmy do konkursu ofertowego; “Remont budynku przy ul. Skłodowska 42 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m.in.:

 • remont uszkodzonych, zawilgoconych tynków,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołu,
 • ocieplenie stropodachu,
 • ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
 • wymiana okien na klatkach schodowych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych i remont bramy wjazdowej,
 • remont płyt i balustrad balkonowych,
 • remont daszków nad wejściami,
 • wymiana obróbek blacharskich,
 • montaż osłon na rurach spustowych,
 • montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.

Specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie (pokój nr 2)  – cena 50 zł. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak – tel. 81 536-11-25, Łukasz Grelewicz – tel. 81 536-11-28.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa do dnia 03.11.2017 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o.o.